Om påmelding

Starttider

Endelig startliste publiseres i ukene før rittdato. Første start er tradisjonelt kl 0500.
Oppmøte ved startslusene senest 15 min før oppsatt starttid.