Om påmelding

Starttider

Her publiseres endelig startliste for Color Line Tour 2021.
Oppmøte ved startslusene senest 15 min før oppsatt starttid.

Endelig starttider offentliggjøres en uke før start. Hovedregelen er at de antatt tregeste puljene starter først og de raskeste til slutt.

Startpulje Starttid
  05:00
  05:03
  05:06
  05:12
  05:15
  05:18
  05:21
  05:24
  05:27
  05:33
  05:36
  05:39
  05:42
  05:45
  05:48
  05:51
  05:54
  05:57
  06:00
  06:03
  06:06
  06:09
  06:19
  06:24
  06:29
  06:35
  07:00
  07:05
  07:08
  07:11
  07:14
  07:17
  07:30
  07:33
  07:36
  07:39
  08:09
  08:20
  08:30
  08:40
  08:55