Sikker sykling

Som arrangør vil vi gjøre alt for at din sikkerhet kommer i første rekke, og vi håper med denne oppfordringen at du vil gjøre det samme. Det er viktig for oss at Color Line Tour faktisk oppleves som det vi sier og ønsker at det skal være: En fantastisk naturopplevelse fra Kristiansand, gjennom vakre Setesdal, til magiske Hovden, 800 meter over havet.

For at du skal få denne opplevelsen, må du føle deg trygg underveis. Til Color Line Tour tilbyr Kristiansands Cykleklubb derfor både klubblag og tidsgrupper med erfarne kapteiner på ulike nivåer. Kapteinene har lang erfaring fra landeveissykling og Color Line Tour. Som deltaker i en av disse gruppene skal du kunne senke skuldrene og føle deg trygg på at du får veiledning, felleskap og en liten dytt underveis når du trenger det. Vårt høyeste ønske er å bidra til at du har fått den opplevelsen du drømmer om når du passer målstreken på Hovden. Det er tøft, men du klarer det!

Enkel og tydelig kommunikasjon

Enkel og tydelig kommunikasjon mellom syklister er viktig for å unngå uhell. Om du sykler i ritt eller bare er på treningstur, er det de samme tegn som gjelder for å varsle oppbremsing, retningsendring eller hindringer i eller ved veien. Håndsignaler må være tydelige og skal helst varsle endringer i god tid slik at resten av gruppen oppfatter signalene. Signaler må meldes av flere bakover i gruppen (jungeltelegrafen) slik at alle får den samme beskjeden. De bakerste syklistene i gruppen ser ofte ikke hvilken signaler de fremste i gruppen gir.

 

Retningsendring

Ved veikryss skal evt. retningsendringer varsles med en tydelig utstrakt arm til venstre eller høyre.

Stopp eller vær klar til å stoppe

Når fremste i gruppen kommer til trafikklys, eller hindringer som medfører oppbremsing, skal hånden rekkes tydelig opp. Tegnet trenger ikke nødvendigvis bety at feltet skal stoppe, men syklister bakover i gruppen vil da være forberedt på en oppbremsing.

OBS! Det kan være farlig å bremse med kun en hånd på styret. Gi tydelig tegn og brems så med begge hender på styret.

Hindringer i veien

En av de vanligste årsaker til velt er hindringer i veien. Dette kan være flasker, sykkelpumper, dårlig veidekke, parkerte biler eller andre syklister. Møter du en hindring ved i veien eller ved veikanten er det viktig å melde dette bakover i gruppen. Vift tydelig bak ryggen med hånden i god tid før du møter hindringer og sving så unna slik at de bak deg forstår at de skal gjøre det samme (jungeltelegrafen). 

 

Hold blikket fremover. Å snu seg medfører så godt som alltid en ufrivillig bevegelse i styret. Vingling i kjeden skal ikke forekomme. Dette er årsaken til mange velt!

Stående sykling. Skal du stå og trå, så reis deg samtidig med at du har kraften på pedalen når den er på topp. Ellers risikerer du at sykkelen din ruller bakover og skaper farlige situasjoner for de bak deg.

Vi spytter ikke til alle kanter. Skal du spytte/snyte deg, så sikt på ditt eget forhjul, da er det kun du selv som tar imot det som måtte komme. Ta hensyn til vindforholdene. Vi kjører ikke fra de andre i motbakkene.

Snakk sammen! Gi flere positive tilbakemeldinger, men korriger andre på en hyggelig måte når det trengs. De andre i feltet vil ikke få anledning til å rette opp feil i sin kjøring uten at du tar ansvar for å gi tilbakemelding. Samtidig er det viktig å gi positiv tilbakemelding på kjøring som har positive konsekvenser for hele feltet, f.eks kjøring inn i bakkene, over bakketopper, fart i bakkene.

Det er svært viktig at du sykler forutsigbart. Hold stø kurs, ikke vingle, hold jevnt tråkk. Lagsykling handler om å sykle jevnt.

Prioriter sikkerhet – ikke ta sjanser. Et velt i feltet er ingen smart måte å komme seg raskt fram på.