Om påmelding

Om påmelding

Velg dette alternativet om du skal melde på deg selv eller andre i en av tidspuljene. Navn på puljen indikerer forventet sluttid, og er ment som hjelp til å finne den puljen som passer deg. Les mer om tidspuljene under "Deltakerinformasjon"

Dersom dere er minimum 15 ryttere som ønsker å sykle sammen, kan dere melde dere på som egen særpulje og få eget starttidspunkt.
En særpulje kan bestå av ryttere med ulik klubb- og bedriftstilhørighet, og kan også bestå av en vennegjeng som vil sykle sammen.
Før noen kan melde seg på sin særpulje, må leder kontakte oss på clt@kck.no for å registrere puljen.
Dette må gjøres innen 15. juni.
Leder av særpuljen får da tilsendt innloggingsinformasjon som puljens ryttere bruker for å melde seg på.
Den enkelte rytter melder seg på gjennom "Påmelding særpulje" i påmeldingsløsningen.
Puljen må ha minimum 15 påmeldte ryttere innen 15. juli for å få egen starttid.

NB! Vi gir ikke innloggingsinformasjon direkte til ryttere. Er du påmeldt i en tidspulje eller en særpulje, og ønsker å bytte, er det leder av særpuljen som må bestille byttet hos oss.

Velg dette alternativet om du er parautøver og skal starte fra Valle. Distansen er 55 km og med ca 500 høydemeter.

Du må være i stand til å ta vare på deg selv underveis og rittet går på åpen vei, slik at det er trafikkreglene som er gjeldene.

Les mer om rittet, reglement og praktisk informasjon på vår nettside.

Ryttere kan delta fra det året de fyller 17 år. Det er ingen øvre aldersgrense.

15.11.2019 - 31.07.2020: Kr 890

01.08.2020 - 29.08.2020: Kr 1349

Parastart Valle: Kr 600 

Kortgebyr på kr 17,50 kommer i tillegg.
Alle deltakere må ha gyldig lisens for å starte. Se eget punkt.

  • Betalingskort: Ultimate Sports Service aksepterer Diners, VISA og MasterCard.
  • Turritt ID´en din dersom du har (se eget punkt om hva dette er)
  • Lisensnummeret ditt dersom du har helårslisens. Kan også legges inn senere.
  • Påmeldingskode dersom du skal sykle i en særpulje. Påmeldingskoden får du av din puljeleder.

Turritt ID er en kode som brukes ved påmelding til mange av landets turritt. Koden gjør at mange av feltene i påmeldingen fylles ut automatisk. Har du vært med på Color Line Tour tidligere, kan du finne ditt Turritt ID på turritt.com". Hvis du aldri har deltatt på et turritt før, vil du automatisk bli registrert og få en slik ID på turritt.com når du har gjennomført ditt første turritt. På turritt.com kan også finne en samlet oversikt over alle dine ritt og resultater i ulike turritt.

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. For å kunne delta i turritt som Color Line Tour, må du ha enten helårslisens løst gjennom en sykleklubb, eller ha løst engangslisens hos arrangør. For deltakelse i turritt godtas følgende lisenser:

- Aktiv lisens (M/K Junior, U23, Elite og Master) gyldig for konkurranseåret. Kjøpes på sykling.no

- Engangs turlisens. Kjøpes i påmeldingsløsningen.

Komplett oversikt over lisenstyper og rittformater er tilgjengelig under «lisenser» på sykling.no. Personer som i konkurranseåret fyller 80 eller mer, trenger ikke å løse engangslisens. I følge forsikringsloven er det ikke mulig å tegne ulykkesforsikring for denne aldersgruppen.
Utenlandske deltakere kan benytte lisens fra sitt nasjonale sykkelforbund, eventuelt kjøpe i sekretariatet før start.

  Menn Kvinner
17-19 år M17 K17
20-29 år M20 K20
30-39 år M30 K30
40-49 år M40 K40
50-59 år M50 K50
60-69 år M60 K60
70 år- M70 K70

Påmeldingen til Color Line Tour er bindende og vi refunderer ikke betalt startavgift, busstransport eller engangslisens.

Vi tilbyr imidlertid avbestillingsforsikring for kr 199,- som dekker avbestilling fram til 28. august pga. akutt sykdom eller sykdom i nærmeste familie (må dokumenteres). Forsikringen kan kun kjøpes ved påmelding. Ved evt avbestilling sender du e-post til clt@kck.no senest innen 28. august.

For betingelser ved kansellering, se "Reglement".

Dersom du av ulike grunner ikke kan delta, står du fritt til å selge startnummeret ditt fram t.o.m. 19. mai mot et gebyr på kr 200. Tilleggskjøp som engangslisens og busstransport vil da automatisk bli overført til den som kjøper startnummeret ditt. Tilleggskjøp refunderes ikke selv om kjøper ikke ønsker å overta disse. Når du har funnet en som vil overta plassen din, gjør du følgende:

  • Logg deg inn i påmeldingsløsningen med brukernavnet og passordet som du fikk på epost fra Ultimate Sport Service ved påmelding.
  • Erstatt ditt navn og info med den som har kjøpt plassen din.
  • Send en epost til clt@kck.no med informasjon om at endringen er gjort (navnet til begge).
  • Betaling ordnes mellom selger og kjøper. Det er ikke tillatt å selge plass eller tilleggsprodukter for mer enn det du selv betalte.
  • Endringsgebyret på kr 200 vippses til ”Color Line Tour” eller betales til konto nr. 3000 28 35831. Merk betalingen med navn og pulje.
  • Siste frist for å videreselge plassen din er onsdag 19. mai kl. 23:59. Vi må ha mottatt beskjed om salget på epost senest torsdag 27. mai kl. 18:00.

Du kan bytte pulje når som helst. Det koster ingenting. Send e-post til clt@kck.no og skriv hvilken pulje du vil flyttes fra og til. Du må beregne noen dager før endringen er synlig i deltakerlisten. Siste frist for puljebytte er torsdag 27. august kl. 18.

Har du fått plass i en særpulje, er det puljeleder som må kontakte oss for melde fra om byttet.