Til sjåfører og lagledere!

Sjåfører av ledebiler og lagledere i særpuljer i Color Line Tour.
Les gjennom informasjonen nøye.

Dette for alles sikkerhet og for fair play. Lykke til!

Informasjon om bruk av ledebil og andre kjøretøy.

Dette skrivet tar for seg viktige føringer for bruk av ledebil og andre kjøretøy under Color Line Tour 2022.

Hensikten er økt sikkerhet for syklistene.


Vi ber minimum lagleder og sjåfør av ledebil lese gjennom denne informasjonen i god tid før rittstart og deler informasjonen til rytterne og andre involverte.

Ledebil:

Lag som starter som egen særpulje, må stille med egen ledebil og sjåfør, med følgende krav:

 • NYTT i 2022! Sjåføren og lagleder må ha gjennomført arrangørens sikkerhetskurs for å kunne kjøre som ledebil. Kurset arrangeres i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18. fredag 27. mai kl. 20:00 og er obligatorisk.

Kurset gir sjåfør og bil akkreditering til å kjøre i traseen. Biler uten akkreditering må følge regulering ift. omkjøringer og vegsperringer.

Nytt for 2022: Lagleder har i år pliktig oppmøte på dette kurset.

 • Bilen skal være utstyrt med gul roterende lampe på taket. Dette må lagene skaffe selv.
 • Skilt på taket av bilen merket ”Sykkelritt”. Dette må lagene skaffe selv.
 • Maksimal tillatt høyde på ledebilene er 1,65 meter*. Vi anbefaler personbil/stasjonsvogn med god sikt ut bakvinduet. Hensikten med regelen er å sikre at syklistene ser «gjennom» bilen og at sjåføren lettere kan se puljen bak seg.
 • Det er ikke tillatt med sykler på taket av ledebilen. Av samme som grunn i pkt. over.
 • Sjåføren bør har erfaring fra sykkelritt. *ref. Regl. NCF - Regler for landevei, kap. 2.2.032

Bruk av ledebil:

 • Ledebil er IKKE det samme som følgebil*. Følgebil i Color Line Tour er forbudt**.
 • Langing fra bil eller hvilke som helst kjøretøy er strengt forbudt. I denne sammenheng regnes eksterne sykler som kjøretøy.
 • Ledebilenes eneste oppgave er å bidra til syklistenes sikkerhet, ved alltid å ligge foran puljen og bidra til at møtende trafikk blir oppmerksom på syklistene som kommer imot.
 • Hvis man må ha noe fra ledebilen (eks varmere tøy) er det kun en måte å gjøre dette på:
  • Ledebilen finner egnet lomme på høyre side av veien som har plass til bil og puljen sin.
  • Ledebilen stopper, puljen stopper i samme lomme bak bilen. Når man har fått tøyet, SKAL bilen ut først, deretter puljen. Da sikrer man seg at bilen alltid er først.

* I Color Line Tour definerer vi «følgebil» som et kjøretøy(bil/mc osv.) som bevisst legger seg bak en pulje gjennom hele eller deler av rittet med den hensikt å bistå med teknisk hjelp, langing, film/foto eller annet.

** Color Line Tour er et turritt, ihht. reglementet til NCF er ikke følgekjøretøy tillatt i turritt.

 

Andre kjøretøy:

Andre kjøretøy som også har en interesse av å følge rittet, må følge trafikkreguleringene til rittet. Det er tre store reguleringer under årets trase`.

 • Omkjøring ved Mosby, trafikk blir ledet via Vennesla og over Iveland. Følger Fv 405 og 403.
 • Omkjøring før Bygland, trafikk blir ledet på vestsiden av Byglandsfjord og følger videre nordover ved Storstraumen. Følger Fv 304 og deretter RV 9.
 • Vegstengning ved Valle kl. 11 – 14. Her blir alle kjøretøy som ikke er akkreditert stoppet og ledet inn i Valle sentrum. Vegstengningen er effektiv fra kl 11:00 – 14:00. Stengningen blir ledet av Politi.

 

Vi ber alle deltakere og involverte om å respektere reglene for Color Line Tour og informere venner, familie eller andre som man vet skal kjøre bil til Hovden denne dagen. Biler som ikke er akkreditert, skal følge ordinær trafikk og de omveier som er skiltet. Politi og funksjonærer vil stoppe biler som ikke overholder dette.

 

Lykke til med forberedelser de siste dagene før rittet!

 

Sykkelhilsen Asbjørn Lohne, rittleder