Color Line Tour utsettes til 29. august!

Det er med stor glede og spenning, når vi nå annonsere at vi utsetter Color Line Tour til 29. august 2020.
For oss gjelder det å skape aktivitet og sykkelglede. Det er det vi gjør nå!

Bakgrunnen for dette, er naturlig nok den usikre perioden vi er inne i. Enkelt forklart, vurderte vi muligheten til å få gjennomført Color Line Tour som planlagt 30. mai som ytterst usikker. En usikkerhet som verken dere som deltagere, vi eller våre samarbeidspartnere er tjent med.

Vi håper dere som allerede er påmeldt og dere som har tenkt å melde dere på, ser dette som en gylden mulighet til å få lagt inn litt ekstra trening, sette seg nye positive mål i kalenderen og på den måten også bidra til til kontinuiteten i sykkelsporten. I en tid som ellers er preget av at ting går trått, mener vi at dette er god stemning.

Kristiansands Cykleklubb skal være drivkraften for sykkelsporten på Sørlandet. Derfor gjør vi som vi gjør. Vi håper dere er med på laget!

Det vi tilbyr som løsning:

Dere som er påmeldt og som fortsatt vil sykle, beholder plassen dere allerede har. Dere som har bestilt overnatting på Thon Hotell Parken vil bli kontaktet av dem over helgen for ombooking. Dette gjelder også for dere som har bestilt overnatting og bankett på Hovden Resort. Disse vil ta kontakt med dere i slutten av neste uke. Har dere bestilt kost og losji andre steder, tar dere selv kontakt der hvor dere har bestilt.

For dere som er påmeldt pr. 20. mars, men som ikke kan delta, tilbyr vi 50% refusjon av påmelding og 100% av buss og engangslisens, eventuelt beholde plassen til neste år.

For refusjon av må kvittering for påmelding og kontonummer for tilbakeføring, sendes til clt@kck.no Frist for dette settes til 1. juni 2020.

Hvis dere ønsker å beholde plassen til neste år, sender dere mail til clt@kck.no.

 

Jeg gleder meg til å se dere på start til historiens første utgave av Color Line Tour i august!

mvh

 

Asbjørn Lohne

Rittleder Color Line Tour