Bilder fra årets ritt!

Finn deg selv eller andre fra årets ritt.
Alle foto: Thor Erik Schrøder.