Bilder fra 2022 rittet

Finn deg selv eller andre fra årets ritt.
Alle foto: Thor Erik Schrøder.