Trafikkinformasjon

Foto: Tor Erik Schröder

Når 1200 deltakere sykler på samme vegstrekning samtidig, kommer vi dessverre ikke utenom at det påvirker trafikkbildet. Sikkerheten til deltakerne er det aller viktigste for oss, og sammen med politiet og vegmyndighetene gjennomfører vi flere trafikkregulerende tiltak på selve rittdagen. Omkjøring, stenging og nedsatt hastighet er de viktigste. På denne siden finner du informasjon om hvor og når tiltakene gjennomføres, samt svar på ulike spørsmål.

Lurer du på noe annet enn det du finner her, må du gjerne kontakte oss på clt@kck.no eller 481 24 418 (rittleder).

Spørsmål og svar

 • Omkjøring MOSBY

  Periode: 06:00 - 10:00

  All nordgående trafikk vil bli ledet bort fra Rv 9 ved rundkjøringen på Mosby. Omkjøringen følger Fv 405 via Vennesla og Fv 403 gjennom Iveland som vist på kartlinken under. Trafikken ledes inn igjen på Rv 9 ved Kilefjorden.

  Se kart

 • Omkjøring BYGLANDSFJORD

  Periode: 08:00 - 12:00

  All nordgående trafikk vil bli ledet bort fra Rv 9 ved rundkjøringen på Byglandsfjord. Omkjøringen følger Fv 305/304 vest for Byglandsfjorden. Trafikken ledes inn igjen på Rv 9 like nord for Storstraumen. Syklistene følger Fv 323 øst for Åraksfjorden fra Storstraumen til Ose. Trafikk og deltakere vil således følge ulike traseer på hele strekningen mellom Byglandsfjord og Ose.

  Se kart

 • Redusert fartsgrense og innkjøring forbudt/omkjøring ved OSE Bro

  Periode: 09:00 - 14:00

  Fartsgrensen gjennom Ose vil være midlertidig redusert til 50 km/t i begge retninger under rittet. Vi ber bilister være spesielt oppmerksom på syklister som kommer enkeltvis og i puljer over Ose Bro og inn igjen på Rv 9.

  Det vil være innkjøring forbudt over Ose Bro fra Rv 9 i østlig retning under hele rittet. Trafikk til Åraksbø/Austad følger omkjøringsvei sørover langs Rv 9 til Storstraumen, deretter Fv 323 nordover mot Åraksbø/Austad.

  Se kart

 • Stenging Rv 9 ved Valle

  Periode: 11:00 - 14:00

  All nordgående trafikk vil bli ledet av Rv 9 og inn til Valle sentrum. Utkjørslene vest og nord for Valle til Rv 9 vil være stengt i samme periode. Stengingen vil bli håndtert av politiet. Kun akkrediterte kjøretøy slippes videre nordover på Rv 9. Trafikk fra Dalen i Telemark vil ikke være berørt av tiltaket. Rv 9 er heller ikke stengt i sørgående retning.

  Se kart

 • Hvorfor stenges veien ved Valle?

  Det er mange som reiser til Hovden i forbindelse med Color Line Tour. Både venner, familie og kjente reiser gjerne opp for å møte sine kjære, og kanskje hjelpe dem litt underveis med mat, drikke og heiarop. Andre er bare nysgjerrige. I tillegg er det mange større grupper og klubber som har med egne busser og hengere.

  Etter Valle går farten til syklistene ned og grupper begynner å ta hverandre igjen. Erfaringsmessig er det i denne fasen av rittet at det oppstår køer av syklister og kjøretøy, noe som igjen øker faren for ulykker. Ved å stenge veien ved Valle, minimerer vi denne risikoen betraktelig. Alle som vil kommer til Hovden, det er bare å planlegge litt og smøre seg med tålmodighet. Vi oppfordrer alle til å bidra aktivt til syklistenes sikkerhet denne ene dagen i året.

 • Hvor fort sykler de?

  Color Line Tour har deltakere på alle nivåer. Noen bruker 10-12 timer på hele turen, mens de raskeste kan med gode forhold sykle hele strekningen på under 5 timer, som er over 40 km/t i gjennomsnitthastiget. På flatene kan disse supermosjonistene holde en fart på 50-60km/t. Som bilist må du være obs på nettopp dette dersom du vurdere å kjøre forbi. En slik gruppe kan være 30-40 meter lang, noen ganger lenger.

 • Hva gjør jeg hvis jeg er involvert i eller blir vitne til en ulykke?

  Color Line Tour arrangeres på offentlig vei som - med unntak av stengingen ved Valle - er åpen for allminnelig ferdsel. Vegtrafikkloven gjelder derfor under rittet som ellers. Som trafikant er du pliktig å hjelpe mennesker og dyr som er kommet til skade, og forøvrig delta i de tiltak som et uhell gir grunn til. Under rittet er det heldigvis både politi, ambulanse og helsepersonell tilstede langs løypa, så hjelpen er i beredskap og aldri langt unna. Ved personskade ringer du politiet på 112. Blir du ellers vitne til andre hendelser eller har spørsmål knyttet til rittavviklingen, ta gjerne kontakt med oss på rittelefon 92 34 41 54.

 • Når starter rittet?

  De første syklistene starter fra Kristiansand kl. 05:00, de siste ca kl. 09:00. Deltakerne er fordelt i ca 45 startpuljer av ulik størrelse og nivå.

 • Når er rittet slutt?

  Offisielt er ikke rittet ferdig før siste syklist har kommet i mål på Hovden, men etter kl. 16:00 er det få deltakere igjen i løypa. Grovt sett kan du påregne begrenset framkommelighet i disse periodene:

  Evje: 07:00 - 10:30
  Bygland: 08:00 - 12:00
  Valle: 10:00 - 14:30
  Bykle: 11:00 - 15:30
  Hovden: 12:00 - 17:00

sponsor-scott
Sponsor Scott
Sponsor Intersport
Sponsor Sparebanken Sør
Sponsor Trimtex
Sponsor Effera
Sponsor LOS
Sponsor Gumpens auto
Sponsor Fuel of Norway auto
Sponsor Geheb
Sponsor Tine
Sponsor Setesdal bilruter
Sponsor Hovden
Sponsor Carlsen Fritzoe

Meld deg på vårt nyhetsbrev